Municipiul Piatra Neamţ este aşezat pe valea râului Bistriţa, mai exact la ieşirea acestuia dintre culmile muntoase, la confluenţa cu pârâul Cuiejdi. Orasul Piatra Neamţ este amplasat într-un bazin intramontan, la altitudinea de 310 m, străjuit de mai multe culmi deluroase (Pietricica, Cozla, Cernegura, Cârloman şi Bâtca Doamnei) cu altitudini cuprinse intre 462 m si 852 m.curtea-domneasca-piatra-neamt-1

Oraşul se bucură de toate avantajele unui cadru natural deosebit, o climă temperat continentală, cu veri scurte, răcoroase şi plăcute, toamne lungi, ierni blânde, fără geruri mari şi zăpadă din abundenţă. Din acest motiv, orasul Piatra Neamt a fost deseori comparat cu o veritabila statiune mntana. Beneficiind de un asemenea cadru natural, cu legături uşoare spre toate punctele cardinale, teritoriul de astăzi al municipiului Piatra Neamţ a constituit o permanentă vatră de locuire.

In cele ce urmeaza voi recomanda tuturor celor care sosesc la Piatra Neamt cateva dintre obiectivele de pret ale orasului montan.

curtea vecheCea mai vizitata atractie din orasul Piatra Neamt este repreznetata de complexul istoric – Curtea domnească, Biserica Sf. Ioan şi Turnul Clopotniţa, toate ridicate sub domnia lui Stefan cel Mare. Situat în centrul oraşului, în Piaţa Libertăţii, acest ansamblu arhitectural a fost ridicat in perioada 1468-1475. Din Curtea Domnească s-a mai păstrat doar o parte din pivniţele casei domneşti (unde se află acum o expoziţie muzeală) şi porţiuni din zidul de incintă. Biserica zidită în 1497-1498, monumentală şi elegantă, este caracteristică stilului arhitectural moldovenesc din acea perioadă îmbinând tipul cu plan dreptunghiular şi bolţi semicilindrice cu cel trilobat şi turla pe naos. Turnul, construit în 1499 din piatră brută şi întărit cu patru contraforturi ce-i subliniază profilul zvelt, are 19 m înălţime. Foişorul de pază a fost adăugat în epoca modernă.

Un alt obiectiv impotant il constituie biserica din lemn din cartierul Valeni, biserica ce a fost ctitorită de Petru Rareş şi apoi de Al. Lăpuşneanul în 1574. Din punct de vedere arhitectural, biserica poate fi calificată, fără nicio rezervă, ca fiind una dintre cele mai reuşite realizări ale arhitecturii populare în lemn. Întreaga construcţie, executată din bârne şi scânduri groase de brad şi de ştejar pe temelie de piatră, trădează o mână de virtuos care a fixat în fiecare perete precizie, pricepere şi imaginaţie. Acoperişul de şindrilă îmbracă întreaga construcţie în mod unitar, fără a sublinia la exterior decât prezenţa altarului. Interiorul este împărţit în pronaos, naos şi altar, pridvorul de la apus constituind, fără îndoială, un adaos mai recent 1924.ceahlau2

O alta biserica din lemn cu o arhictura la fel de interesanta este localizata in cartierul Vanatori, aceasta fiind construită din bârne de brad pe temelie de piatră, în stil specific moldovenesc, cu un plan trilobat, absidele laterale şi cea a altarului fiind uşor pronunţate. Lucrată în lemn de tei şi ştejar, această creaţie de autentică artă românească respectă cu stricteţe dispunerea ierarhică şi spaţială specifică iconografiei creştine ortodoxe. Ceea ce frapează de la prima vedere în picturile bisericii este îmbinarea unor elemente stilistice diferite, dar nu şi eclectice, din care a rezultat un ansamblu unitar de certă originalitate. Pentru a le descoperi insa, trebuie sa faceti o calatorie pana la Piatra Neamt unde va asteapta multe alte atractii ce asteapta sa fie descoperite.

La extremitatea estică a fostei Curţi Domneşti, în imediata apropiere a Liceului “Petru Rareş”, se află Sinagoga de lemn, monument cu o istorie îndelungată şi pe alocuri controversată, mărturie a numeroasei comunităţi evreiesti care a existat în acest oraş încă din Evul Mediu. Actuala construcţie s-a ridicat pe locul alteia mai vechi, în baza hrisovului din 1766 semnat de voievodul Grigore III Ghica.

08122008_piatra_neamtÎn partea de nord a oraşului se ridică muntele Cozla, cu altitudini de 657 m în punctul numit „Trei Coline” şi 679 m în punctul „Trei Căldări”. De aici pornesc cele mai atrăgătoaretrasee care duc spre Dărmăneşti, spre Cârlomanul sau spre ciudata creaţie a naturii pe care localnicii o numesc „La Trei Căldări”. Aici, în peretele de piatră, se află săpate trei scobituri rotunde, cu diametrul de cca. 60 cm (care pentru raritatea şi interesul lor ştiinţific sunt declarate monumente ale naturii) a căror origine este diferit explicată de specialişti.

Pe Cozla au fost descoperitin anul 1882 izvoare de ape minerale cloruro-sodice şi sulfuroase, recomandate în tratarea afecţiunilor digestive şi circulatorii. Deşi aceste ape au atras la Piatra Neamţ mii de turişti, în timp, exploatarea neraţională a dus la colmatarea lor. O investiţie în acest domeniu ar putea oferi şi în zilele noastre posibilitatea revalorificării acestor ape.

La poalele Cozlei se află Grădina Zoologică şi în apropiere Parcul Orăşenesc. Un drum şerpuit pavat cu piatră de granit duce de la poale până în vârful muntelui iar de-a lungul lui sunt amplasate locuri special amenajate de unde se poate privi spre oraş.